HR-scan juist nu bij u!

HR scan heeft waarde voor werkgevers en werknemers.

Van de week in het nieuws: “HR verrast door tekorten aan personeel”. Dat is geen goed nieuws, niet voor u als ondernemer of u als HR-er…Het gaat goed in dit land, dat wordt gezegd, maar zo goed dat er als verrassing grote tekorten aan personeel ontstaan? Sorry, maar dit is een diskwalificatie van de vakbroeders die het HR bloed in zich hebben.

Heeft u of uw HR afdeling (of de politiek) dan geen goed…….

Heeft u of uw HR afdeling (of de politiek) dan geen goed beeld op vraag en aanbod aan personeel? Weten we dit niet of vinden we dit moeilijk? Nemen we tegenstrijdige beslissingen? Overzien we alle gevolgen? Is de wet- en regelgeving wel ondersteunend of worden de verkeerde, contra-productieve effecten bereikt? Kortom: deze vragen regelmatig aan de orde stellen in je MT levert inzichten. Doe je dit planmatig, dan is het verrassend dat je als ondernemer of HR NIET meer verrast wordt door personeelstekorten of verkeerde overschotten….

Daarom voor u deze special die geheel in het teken van de HR-scan staat. Een scan voor en door u met HR Oplossingen. Bel direct als u niet kunt wachten: 06-4854 0650. Ook een goede gelegenheid voor (weer, een tweede) kop koffie.

Waarom een HR Scan?

Ondernemingen veranderen, groeien of worden samengevoegd. Uw omgeving is aan verandering onderhevig. Ambities zijn groot en resultaten tellen. Soms is er dan onvoldoende oog voor het belang van een actueel, agile en professioneel HR-beleid, met als gevolg ad hoc gedrag. Te weinig of te veel personeel. Geen of incomplete dossiers, geen medezeggenschap, het ontbreken van functieprofielen, een groot personeelsverloop, weinig kennis van regelgeving (wet en CAO), geen werving- en selectiebeleid; het zijn voorbeelden die slechts het topje van de ijsberg vormen. Daarom is er de HR-scan van HR Oplossingen: structuur en overzicht, vanuit het HR perspectief.

Wat is dat voor een scan?

Het HR-proces (voluit: Human Resources) laat zich kort en krachtig samenvatten in het “in- door- en uitstroomproces” van de factor mens/arbeid. Dit alles onder de paraplu van uw beleid en uw specifieke situatie en de wettelijke/ juridische/ arbeids-rechtelijke kaders in Nederland en/of de wereld.

De volgende HR thema’s komen hierbij in ieder geval aan de orde:
• Werving & selectie
• Arbeidsvoorwaarden
• Functioneren & beoordelen
• Mobiliteit & ontwikkeling
• HR processen & administratie
• Gezondheid & veiligheid van werknemers
• Uitstroom
• Management & leiderschap

Binnen deze thema’s spelen de genoemde kaders een rol, maar ook de geldende afspraken en regelingen met medewerkers. Er wordt dan ook aandacht besteed aan onder andere arbeidsovereenkomsten, toepasselijke CAO/regelingen, arbeidsvoorwaardenhandboek, overige regelingen, medezeggenschap, flexibele arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, P&O beleid, taakinhoud & arbeidsorganisatie, werving & selectie, loopbaanontwikkeling & opleiding, arbo- en veiligheid en verzuim en re-integratie.

Hoe pakken we dat aan?

Dat doen we GEFASEERD en SAMEN met u. We beginnen met een informatief gesprek van ongeveer anderhalf uur. Dat noemen we de pre-scan. Deze is altijd GRATIS.
1. Vaststellen met u wat de uitgangspunten zijn voor het HRM-beleid.
2. Globale inventarisatie per thema: wat is er/wat ontbreekt er/wat dient te worden bijgesteld of voorgesteld? (regelingen, dossiers, arbeidsovereenkomsten e.d.).
3. Voorstellen/advies per thema voor verbetering in een plan van aanpak.
4. Na besluitvorming over het plan van aanpak wordt een concrete offerte opgesteld en een planning afgesproken.

Wat levert de HR-scan u op?

Met de inzet van de HR scan krijgt u inzichten en tips om het niveau en effectiviteit van het personeelsbeleid te verbeteren. U ontvangt concrete tips voor acties om de geconstateerde verbeterpunten aan te pakken. Met de scan worden de arbeidsrechtelijke risico’s geanalyseerd en krijgt u handvatten om hiermee om te gaan. Dit kan toekomstige financiële én immateriële schade en ongewenste conflicten voorkomen, zoals rechtszaken en juridische problemen die gewenste beslissingen dwarsbomen. Bovendien zorgt transparantie voor meer tevredenheid van de medewerkers.

Resultaten? Een aantal opties: een digitaal Handboek HR met actuele regelingen, instrumenten en voorbeeld-contracten/brieven. Juiste personeelsdossiers, heldere taakverdeling tussen u, administratiekantoor en de HR adviseur (op afstand).

BEL NU VOOR DE GRATIS HR PRE-SCAN: 06-4854 0650

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *