Your jobmatch: waar jij en je baan elkaar binnenkort ontmoeten

Past precies….

Een mens is niet te vatten in een paar competenties. Jouw persoonlijke eigenschappen uiten zich in waarneembaar gedrag voor anderen. Wat maakt dat jij competent bent voor een vacature?

Dat competent zijn is uit te splitsen in meerdere onderdelen, zoals ervaring, vaardigheden en de genoemde persoonlijke eigenschappen. En dat dan ook weer in verschillende niveau’s. Het ene onderdeel is beter ontwikkeld dan het andere. Voor sommige onderdelen wordt jij altijd gevraagd. En je weet van jezelf dat je voor andere onderdelen juist niet moet worden ingezet. Aan de ene kant beschikt de mens over een bepaald niveau, aan de andere kant vraagt een vacature een zeker niveau van de mens. Dat maakt zowel de mens als de vacature tot een boeiende mix en match van deze onderdelen.

Het principe dat aan de basis ligt van Your jobmatch is het zogenaamde spiegelend profileren. Je gaat als mens jezelf een spiegel voorhouden op de verschillende onderdelen. In feite weeg je jezelf op deze onderdelen. Deze wijze van profileren het zogenaamde selfassessment leidt volgens onderzoek tot een goed beeld van de sterke profielonderdelen en de zwakkere van de mens.

Voor de onderdelen worden deze 5 kwalificaties/normen gebruikt: zwak-matig-voldoende-goed-uitstekend. Voor een aantal onderdelen is deze kwalificatie: laag-midden-hoog

Niet alle vragen zijn verplicht, alleen vragen die zijn gemarkeerd met een *.

Bij Yourjobmatch vind je meer invalshoeken dan je gewend bent. Ook de banen worden op dezelfde wijze in kaart gebracht als de kandidaten. Zo ontstaat een zeer rijke match. Ja, bijna een blauwdruk. En dat kan dan weer niet, want een mens is meer dan de som der delen.

Veel plezier en je weet het: ontmoeten is ook ontdekken.

Vul je profiel binnenkort gratis in via deze link: heel binnenkort!