Procesbegeleiding & Interventie

Organisaties worden gemaakt door de mensen en de wijze waarop zij met elkaar en de klant/omgeving spreken en omgaan. Daarbij kunnen conflicten ontstaan, bijvoorbeeld tussen manager en medewerker, medewerkers en managers onderling, met klanten, tussen afdelingen, naar aanleiding van beslissingen, persoonlijke belangen of wijzigingen in de organisatieProcesbegeleiding & Interventie Model (PIM). Daar heb ik een model voor ontwikkeld dat het midden houdt tussen mediation en interventie. Hiermee wordt in mijn visie voorkomen dat deze trajecten nodeloos langer duren, omdat de mediator vaak alleen  maar een brievenbus is…..

Bij de stappen:

  1. Inventarisatie & Resultaten: verkennend gesprek met betrokkenen apart (overige medewerkers indien nodig en met akkoord): commitmentcheck, probleeminventarisatie (feedback-model: feitelijk en waar nodig weerstanden in kaart en bespreekbaar maken), doelstellingen (resultaten) verfijnen, quick scan afdeling(processen) en inventariseren mogelijk oplossingsrichtingen, .
  2. Analyse & Ontwikkeling: commitment ja/nee, toets scenario’s oplossingen, visie op verandermanagement uitwerken volgens de principes van effectief leidinggeven, vaststellen  randvoorwaarden.
  3. Procesbegeleiding & Plan: indien commitment beiden: gezamenlijke bijeenkomst, komen tot afspraken over onderlinge verhoudingen, samenwerking, taak- en rolverdeling, resultaatgebieden en de aansturing van de afdeling. Uitgewerkt in concrete resultaatgerichte stappen
  4. Borging & Check: vastleggen van de uitkomsten van de begeleiding in resultaatafspraken voor het komende half jaar, met minimaal 4 toetsmomenten.

Back up: indien geen commitment: aangeven welke oplossingsrichtingen dan in beeld zijn en hoe daar te komen.

Neem contact op en vraag naar UW mogelijkheden: mail RPM