Loopbaanadvies

Mijn Programma Loopbaanherijking is ontstaan uit jarenlange praktijkervaring in profit en non profit, zowel incompany als individuele trajecten. In het programma zet ik beschikbare en nieuwe instrumenten in hun onderlinge samenhang in bij loopbaanondersteuning van medewerkers. Door mijn erkenning door het Noloc ben ik officieel in het register van erkende loopbaanadviseurs opgenomen.

van der Snoek

Ik werk samen met van der Snoek Training, Coaching en Mediation.

Loopbaanherijking 2014

Het Programma Loopbaanherijking is een samenhangend geheel van elementen. Elementen die ieder afzonderlijk beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op internet, boeken, therapieën en artikelen. De samenhang en de praktisch bruikbare opzet is nieuw. De verschillende stappen in het programma zijn bij meer dan vijftig medewerkers toegepast en met succes. Met als belangrijkste resultaat een aangepast beeld op de eigen loopbaanontwikkeling en de te volgen koers. Het programma is dan ook cyclisch en kan in verschillende (leeftijds)fases van medewerkers worden uitgevoerd. Altijd voor u, met u en op maat. Zowel particulier als via uw werkgever.

Het programma kent vier samenhangende onderdelen. De kern is de persoonlijkheid van de medewerker (IK) en de aanleiding van de herijking. In het onderdeel IK BEN wordt vanuit de persoonlijkheid een concrete link gelegd naar de (organisatorische) omgeving. Het volgende onderdeel (IK WIL) gaat richting geven aan keuzes. Vervolgens worden concrete stappen op basis van de eerdere onderdelen uitgevoerd: IK GA. Dat betekent, onder andere, training en coaching, beter leren solliciteren, netwerken (sociale netwerken op internet, maar ook bijeenkomsten selecteren), nieuwe baan werven en coaching in de nieuwe baan.

Het programma is in principe geschikt voor alle opleidingsniveaus en voor medewerkers van profit en non profit organisaties. Ook voor groepen medewerkers is dit programma geschikt. Hierbij wordt een deel van het programma groepsgewijs gevolgd en een deel individueel. Samenwerking met HR-afdelingen van organisaties behoort ook tot de mogelijkheden.

Download hieronder GRATIS het basisprogramma. Neem voor een vrijblijvend informatief gesprek contact op via:  mail RPM