Presteren360: de complete gesprekscyclus

Een goed gesprek? Herken je het volgende? Van de 10 medewerkers geven er 8 aan dat zij af en toe behoefte hebben aan een goed gesprek, maar niet aan het huidige beoordelingsgesprek. Van de 10 leidinggevenden geven er 8 aan dat zij de huidige gesprekscyclus in hun organisatie als een verplicht nummer zien. De toegevoegde waarde wordt niet gezien. Als jij dit herkent dan zou ik zeker verder lezen.

Kan het anders? Ja, dit kan anders. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden te benoemen, zoals focus op het gesprek en niet op het plichtmatig invullen van een formulier. Integratie met databases als het personeelsinformatiesysteem en bijvoorbeeld een CRM-database en niet steeds weer dezelfde gegevens moeten invoeren. Zowel de resultaten als de gedragsontwikkeling in kaart brengen en niet meerdere tools hiervoor nodig hebben. En deze resultaten en gedragsontwikkeling op één plek vanuit alle invalshoeken (medewerker, leidinggevende, collega, klant) in kaart kunnen brengen en vastleggen in visueel aantrekkelijke en inzichtelijke rapportages die op elk gewenst niveau inzicht geven.

Wat is Presteren360? Het is een gestructureerde digitale gesprekscyclus die voldoet aan deze (en meer) voorwaarden. Waarom Presteren360? Presteren is een werkwoord, daar ben je nooit mee klaar en is meer dan je resultaten, want een herkenbare goede prestatie is een resultaat dat door een individu (of een team) is behaald met het bijpassende gedrag. Zowel de resultaten als het gedrag dienen te worden herkend en erkend door de omgeving, maar ook door jezelf (360 graden feedback en -forward). Vandaar Presteren360.

Hoe vult Presteren360 de voorwaarden in? Presteren360 vult als volgt de voorwaarden in om op een eenvoudige, gestructureerde en betrokken wijze het goede gesprek te voeren. Presteren360 maakt gebruik van de bestaande databases als het personeelsinformatiesysteem en de overige beschikbare databases (bijvoorbeeld CRM). Hierdoor zijn alle benodigde gegevens eenvoudig te genereren en rapportages op te slaan. De focus ligt op het gesprek. In Presteren360 worden voor jouw organisatie op maat zowel de resultaten als het gedrag van de medewerker in kaart gebracht met de optie om collega’s, klanten en derden hun feedback en -forward te laten geven. Aangezien presteren een werkwoord is is er juist veel gelegenheid om “voorwaarts” opmerkingen te geven. Door de integratie met de genoemde databases is het logistieke en beheersmatige proces eenvoudig, efficiënt en op elke gewenst niveau beheerst uit te voeren. De rapportages uit Presteren360 zijn flexibel, visueel aantrekkelijk, inzichtelijk en ondersteunen het goede gesprek.

Presteren360 in de praktijk. Er zijn verschillende opties: de medewerker kan zelf starten, maar de start kan ook bij de leidinggevende zijn. De medewerker start bijvoorbeeld met zelfreflectie waarbij er wordt gereflecteerd op prestaties en gedrag. Vervolgens vraagt de medewerker of de leidinggevende, collega’s en bijvoorbeeld klanten hetzelfde willen doen. Door het combineren van alle feedback ontstaat een totaalbeeld van de medewerker. Een rapportage en een goed gesprek volgt (en wordt vastgelegd in afspraken). Zo gaat de medewerker zelf aan de slag met ontwikkeling en/of kunnen er in overleg met de leidinggevende gerichte instrumenten worden ingezet. Om op deze wijze het presteren in de volle breedte, dus niet alleen de doelen, positief te beïnvloeden.

Nieuwsgierig naar Presteren360? Samenvattend: Presteren360 is resultaat- EN gedragsgericht en voldoet aan belangrijke voorwaarden om tot een goed gesprek te komen, zoals eenvoudig, efficiënt, inzichtelijk en visueel aantrekkelijk. Hierdoor kunnen zowel medewerkers als leidinggevenden meer voldoening halen uit de gesprekscyclus.

Presteren360 is ontwikkeld met klanten en partners samen en…het werkt.

Wil je een gratis en vrijblijvende demo van Presteren360? Wil je weten wat het voor jouw organisatie kan toevoegen? Stuur dan een mail naar Presteren360 met als onderwerp Demo.