Uw functiehuis

Functieprofielen worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Laat staan dat er samenhang en consistentie is tussen verschillende en vergelijkbare profielen. Nieuwe medewerkers of uitzendbureaus die vragen om een actueel profiel ontvangen een gedateerd lijstje met taken…. zonder deze basis is HR los zand. Werving en selectie worden een schot hagel in het duister. Beloning is willekeurig, loopbaanbeleid een farce! Al vele klanten hebben met een nieuw functiehuis en bijbehorend instrumentarium een nieuw en stevig elan gegeven aan hun HR strategie. Mijn aanpak kenmerkt zich door maatwerk, resultaatgerichtheid (zie artikel: “Vraag naar resultaatgerichte profielen”) en optimale inbedding door managers EN medewerkers erbij mee te nemen. Neem contact op en vraag naar UW mogelijkheden: mail RPM