Vrijwillig werkloos of werkeloos? (Ben ik al een ZelfProf, deel 2)

Social Share Toolbar

FyraIn deel 1 van “Ben ik al een ZelfProf?΅ stel ik dat beweging van een medewerker start met intrinsieke motivatie. Bij de check of een persoonlijk profiel past op een functieprofiel (JobConformation) is motivatie van binnenuit absoluut voorwaarde één. Dat bekijken we in deel 2 vanuit het perspectief van “werk”.

Bestaat dat: vrijwillig werkeloos? Dat vraag ik me af, nadat ik afgelopen week gesproken heb met een ambitieuze, getalenteerde en betrokken 50 plusser. Het onderwerp 50plusser (naar woord!) staat sowieso in de “trending topics of my life”….Onlangs heb ik een recensie afgerond van het boek “50+ en afgeschreven!” en ben zelf recent 55 jaar geworden. De recensie verschijnt overigens binnenkort, ik hou jullie op de hoogte.

Even het onderscheid uit de titel toegelicht. Werkloos wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis ‘zonder werk’. Werkeloos wordt ook wel in deze betekenis gebruikt, maar vooral in de betekenis ‘zonder iets te doen’. In deze laatste betekenis is werkloos niet gebruikelijk (bron: www.taaladvies.net). Dit onderscheid geeft heel goed aan waar ik aan dacht tijdens en na het gesprek met de betrokken vijftiger (vanaf hier noem ik haar Monique). Monique is minstens tien jaar werkloos, haar CV bestaat uit twee lijnen.

Het hele blog is op 11 februari jl. gepubliceerd op expand.nl en hier te lezen.

Managen van fouten

Social Share Toolbar

managen van foutenEen citaat uit een fors artikel op managementsite.nl over zelfsturing bij crisisbeheersing is ook voor managers essentieel. Incidenten komen namelijk dagelijks voor!

“….moeten de hoogste leidinggevenden tijdens  een incident het lef hebben om het, bijvoorbeeld in de media, voor hun mensen op te nemen. Ook als nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is. Tenslotte maakt de manager als hitteschild het vooraf aan de professionals duidelijk dat het juist de bedoeling is om met zelfredzaamheid aan de slag te gaan en dat risico’s nemen daarbij hoort.

Een onderdeel van deze bescherming is een goed ontwikkeld foutenmanagement:

  • Maak onderscheid tussen fouten, consequenties van fouten en overtredingen.
  • Wees mild ten aanzien van fouten niet naar overtredingen, maar ga er wel serieus mee om.
  • Creëer een veilig klimaat voor openheid en verantwoordelijkheid.
  • Erken en rapporteer over fouten.
  • Gebruik positieve versterking van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag.
  • Leg niet te veel nadruk op het controleren van het werk, maar werk op basis van vertrouwen.” (einde citaat).

via De principes van zelfsturing bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.