Uw bedrijf ook slimmer? HNW 2.0!

Social Share Toolbar

Is uw organisatie klaar voor Het Nieuwe (of Slimmer!) Werken? Op basis van mijn praktijkervaring krijgt u met deze HR Oplossing een basisplan tot uw beschikking om aan de slag te gaan met Slimmer Werken.

Kijk eerst even naar het filmpje…en beantwoord dan de vijf vragen met ja of nee.

1. Onze bedrijfsprocessen zijn op de klantvraag gericht.
ja nee
2. Onze ICT is afgestemd op onze processen.
ja nee
3. Onze functieprofielen zijn resultaat- en competentiegericht.
ja nee
4. Onze managers sturen op resultaat.
ja nee
5. Wij hebben het Nieuwe Werken reeds ingevoerd.
ja nee

U scoort meer dan 2 keer nee? Dan is het slim om met Slimmer Werken aan de gang te gaan!

Lees het volgende blok en stel daarna een basisplan op dat is gebaseerd op mijn dagelijkse praktijk.

Het Nieuwe Werken (HNW) of, zoals ik het noem, Slimmer Werken, gaat momenteel een tweede fase in. Van een periode waarin de Bricks en de Bytes centraal stonden in het veranderingsproces, naar een periode waarin het veranderen van de derde “B” oftewel Behaviour leidend is. Dit gaat gepaard met meer aandacht en ruimte voor individuele verschillen en het vraagt om innovatie en samenhang op het snijvlak van HRM, ICT en Facilitair Management.

Maak uw Basisplan Slimmer Werken!

Slimmer Werken is: “het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen uitvoeren van werkzaamheden op een zelfstandige wijze”. Mogelijk geworden door de technologische ontwikkelingen, met als doel meetbaar hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Kenmerken: Vrijheid, Vertrouwen, Verbondenheid en Verantwoordelijkheid.
In het basisplan gaat u concreet aan de slag om het Slimmer Werken voor uw bedrijf op te zetten. Dit doet u aan de hand van de volgende 3 invalshoeken:
Slimmer Werken de driehoek (320x143)
Stap 1: Uw producten en diensten
In het basisplan gaan we in op de 3 invalshoeken uit de “driehoek”. Stap 1: we starten met het in kaart brengen van uw belangrijkste producten en diensten.
Beschrijf uw 3 belangrijkste producten en/ of diensten en geef aan op welke vraag van de klant dit een antwoord is. Geef per product aan welke afdeling in uw bedrijf hiervoor verantwoordelijk is.
Stap 2:  Uw hoofdproces
Hoe zou u uw hoofdproces beschrijven? Met andere woorden: welke hoofdactiviteit voert uw bedrijf uit die direct bijdraagt aan het resultaat voor de klant.
Voorbeelden: vervoer van A naar B, produceren van een auto, een georganiseerd event, leveren van versproducten, een geaccepteerd advies.
Wat is het %uitval van uw hoofdproces? 
Hoe tevreden is uw klant over het resultaat van uw hoofdactiviteit? Hoeveel klachten heeft u per week/maand/jaar
Hoe tevreden zijn uw medewerkers met hun werk aan en in het hoofdproces?
Advies: indien niet bekend: ga dit meten! Stel normen en check concurrenten.
Maak nu een schets van uw ideale hoofdproces, doe dit aan de hand van bijgaand voorbeeld:
Klantfunnel
Wilt u meer? Met de Business Canvas methode worden al uw processen uitgebreid doorgelicht, samen met alle betrokkenen.
Vraag naar de verrassende resultaten. Graag ben ik ook uw facilitator. Nieuwsgierig? Check deze methode op:
Stap 3: Uw ICT op orde?
Na het in kaart brengen van uw hoofdproces is de volgende stap om de randvoorwaarden voor Slimmer Werken te bepalen. In stap 3 analyseert u uw ICT status alsof u een klant bent. Dat doet u door een bestelling van een product via uw site te doen. Of u stelt een vraag aan uw klantenservice.
U beantwoordt de vraag of uw site/CRM en uw klantenservice uw processen optimaal ondersteunen. Benodigde aanpassingen brengt u in kaart. U kijkt hierbij met een schuin oog naar uw concurrenten.
Stap 4: Ondersteunt HR Slimmer Werken?
Een frisse visie op uw Human Resources is de uitkomst van deze stap.
De vragen die u uzelf dient te stellen:
Op welke punten knelt mijn HR beleid met  een optimale klantbediening? 
Welke aanpassingen in het beleid en de instrumenten zijn nodig om mijn medewerkers optimaal voor de klanten te laten werken (bijvoorbeeld training, coaching, andere wijze van beoordelen, flexibele werktijden, thuiswerkregeling, communicatie-vormen, gesprekkencyclus, functieprofielen).
Stap 5: Van gedrag naar gedragen
Zoals gezegd: de derde pijler: “gedrag” wordt algemeen gezien als de meest belangrijke factor bij het slagen van “Slimmer Werken”. In mijn visie kan dit alleen als we “intern” gericht gedrag weten te richten op de klant, of te wel ons bestaansrecht. Van afdelingen en functies naar proceseigenaren. Van tegenwerking naar samenwerking. Dan vervagen de eilanden  en individuele belangen in uw bedrijf.
Nog verrassender: als u de vragen uit de vorige stappen nogmaals met uw teams doorgaat, zult u verrast zijn door de vele frisse en gedragen ideeën.
Daarom de nadruk op procesgerichtheid en de klantvraag. Op de output op de resultaten die we boeken. Dan is controle ineens heel logisch, namelijk controle op kwaliteit en resultaat voor de klant. De klant gaat ineens ook “meebeoordelen”.
Daarom de afstemming van ICT en HR op de klantvraag. Als ondersteuning van ons hoofdproces, niet als doel op zich.
De manager stuurt het proces en coacht de medewerker, op resultaat en kwaliteit en niet op input, op tijd schrijven.
Borging: maak een schets!
U heeft in 5 stappen een basisplan voor uw bedrijf ontwikkeld. Dat kunt u samenvatten in een “Schets voor slimmer werken”.
U kunt hiervoor gratis een format “Schets Slimmer Werken” downloaden:

Deze schets kunt u bespreken met uw collega’s, uw team, uw staf of u maakt een vrijblijvende afspraak met mij. Samen maken we het Slimmer Werken ook in uw bedrijf mogelijk!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *