7 Tips om zelfsturing succesvol te implementeren | HR Praktijk

Social Share Toolbar

Organisaties die het principe van zelfsturing willen introduceren staan voor een flinke uitdaging. Ervaringsdeskundigen weten: het resultaat is vaak zeer de moeite waard, maar de weg ernaartoe bevat hobbels en valkuilen. Hoe maakt u de slag naar zelfsturing met succes? 7 Tips uit de praktijk helpen u op weg.

Bron: 7 Tips om zelfsturing succesvol te implementeren | HR Praktijk

Ben ik al een ZelfProf? (Of heb ik er één?) deel 1

Social Share Toolbar

Durf-anders-te-zijn1De regiefunctie over de loopbaan wordt door de hardwerkende professional nogal eens aan de werkgever of een (HR)adviseur overgelaten. Vaak moet er ook nog een loopbaanadviseur of coach aan te pas komen. Nu is het geen schande om met je werkgever of een expert te sparren over je werk en je inzetbaarheid. Integendeel: dit biedt meerwaarde. De ZelfProf heeft zelfinzicht op basis van zijn/haar ingebouwde scan aan zelfkennis op basis van ervaring en inzicht. In dit blog hou ik een pleidooi voor het versterken van zelfprofileren. Dit sluit aan bij trends als e-portfolio en zelftesten. Geen dampende CV’s, maar scherpe profielen op basis van harde en zachte criteria.  Lees mijn blog op Expand.nl: Ben ik al een ZelfProf? (Of heb ik er één?) deel 1

EasyMatch4All logoKijk op EasyMatch4All.com bij de verschillende diensten die met een goed zelfprofiel kunnen worden geleverd. EasyMatch4All is gebaseerd op een uniek, universeel model waarmee eigenschappen en kenmerken van zowel de organisatie als de mens die daarin moet werken, objectief in kaart worden gebracht. Daardoor wordt het mogelijk om capaciteiten, competenties en wensen van de mens optimaal te matchen met de behoeften en verlangens van de organisatie. 

Managen van fouten

Social Share Toolbar

managen van foutenEen citaat uit een fors artikel op managementsite.nl over zelfsturing bij crisisbeheersing is ook voor managers essentieel. Incidenten komen namelijk dagelijks voor!

“….moeten de hoogste leidinggevenden tijdens  een incident het lef hebben om het, bijvoorbeeld in de media, voor hun mensen op te nemen. Ook als nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is. Tenslotte maakt de manager als hitteschild het vooraf aan de professionals duidelijk dat het juist de bedoeling is om met zelfredzaamheid aan de slag te gaan en dat risico’s nemen daarbij hoort.

Een onderdeel van deze bescherming is een goed ontwikkeld foutenmanagement:

  • Maak onderscheid tussen fouten, consequenties van fouten en overtredingen.
  • Wees mild ten aanzien van fouten niet naar overtredingen, maar ga er wel serieus mee om.
  • Creëer een veilig klimaat voor openheid en verantwoordelijkheid.
  • Erken en rapporteer over fouten.
  • Gebruik positieve versterking van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag.
  • Leg niet te veel nadruk op het controleren van het werk, maar werk op basis van vertrouwen.” (einde citaat).

via De principes van zelfsturing bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.