Nieuwe subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Social Share Toolbar

cropped-20120612_155540.pngMeer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert het Europese Sociale Fonds (ESF) ook een bijdrage. Bedrijven kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er is ruim 22 miljoen beschikbaar. Dit thema heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Rietveld Personeelsmanagement heeft ruime ervaring met projecten rond het thema Duurzame Inzetbaarheid (referentieproject aanwezig).

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?
Voor de volgende activiteiten kan deze subsidie worden aangevraagd, voor zover ze bijdragen aan Duurzame Inzetbaarheid
• Bedrijfs-of organisatiescan
• Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
• Gezond en veilig werken
• Leercultuur voor werknemers
• Aanpassen organisatie van het werk
• Interne en externe mobiliteit
• Flexibele werkcultuur
• Arbeidstijdenmanagement

Rietveld Personeelsmanagement heeft ruime ervaring met het opzetten, invoeren en uitvoeren van deze activiteiten. We maken een plan op maat voor uw bedrijf!

Aan welke eisen moet de aanvraag voldoen?
• Het aangevraagde project voldoet aan het omschreven doel: bevordering van duurzame inzetbaarheid.
• Het project richt zich op de genoemde activiteiten thema’s uit de regeling
• Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Rietveld Personeelsmanagement zorgt samen met u dat het project voldoet aan de eisen. Voor klanten van Rietveld Personeelsmanagement/HRMkb is het maximale uurtarief niet € 100 per uur maar € 75 per uur. Dat betekent dat u ruim 30% meer adviesuren te besteden heeft aan het project voor hetzelfde geld!

Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie en bedraagt € 10.000,-. Zoals bij de eisen is opgenomen is de subsidie uitsluitend bestemd voor advieskosten van een externe adviseur.

Een praktijkvoorbeeld: uitvoeren van een bedrijfsscan op duurzame inzetbaarheid met daarin conclusies en adviezen (ingeschatte adviesuren: 30 uur). In de gesprekscyclus duurzame inzetbaarheid opnemen (20 uur). Een programma rond gezondheid en veiligheid ontwerpen in samenwerking met de arbodienst (30 uur). Een programma ontwerpen en uitvoeren rond leren, mobiliteit en werkcultuur (40 uur). In dit voorbeeld zijn de totale projectkosten: aantal uren 120 * € 75,- = € 9000,-. De subsidie bedraagt dan € 4500,-. U betaalt zelf € 4500. Een project mag hoogstens tien maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt tien maanden daarna.

Wanneer en hoe vraag je de subsidie aan?
Op 15 oktober 2014 vanaf 9:00 uur tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. De aanvraag moet door het bedrijf zelf worden gedaan via een vastomlijnde procedure.

Rietveld Personeelsmanagement heeft ervaring met het aanvragen van ESF subsidie en doorloopt met u het gehele traject! Tot en met de vereiste verantwoording na afloop! Zie deze link van SZW voor de volledige regeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *