Mobiliteit en loopbaan APK

Social Share Toolbar

mobiliteitIn de nieuwsbrief van 9.11.2012 voor leden van Noloc (vereniging voor loopbaan-professionals) las ik een aantal interessante ontwikkelingen. De Eerste en Tweede kamer hebben het wetsvoorstel mobiliteitsbonussen aangenomen. Met deze bonussen kunnen werkgevers oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers in dienst houden of in dienst nemen. Het wetsvoorstel zal ingaan op 1 januari 2013. Daarnaast krijgt duurzame inzetbaarheid veel aandacht vanuit het ministerie van SZW en is een onderdeel daarvan de loopbaan APK.

Financiële effecten mobiliteitsbonussen

De financiële effecten van dit wetsvoorstel zijn in drie onderdelen op te splitsen:

1. Verhoging van de huidige premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar van € 6.500 naar € 7.000.

2. Verhoging van de huidige premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De premiekorting voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten die tenminste het minimumloon gaan verdienen gaat van € 2.042 naar € 7.000. Voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten die met loondispensatie gaan werken bedraagt de premiekorting € 3.500.

3. De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van 62- plussers vervalt en wordt niet vervangen door een werkbonus werkgevers.

Loopbaan APK

Duurzame inzetbaarheid is speerpunt van het kabinetsbeleid, dat is duidelijk en zagen we vorig jaar al aankomen. Op alle fronten wordt er geld geïnvesteerd en aandacht aan gegeven. En logisch, want de arbeidsmarkt is voor onszelf, onze economie en samenleving belangrijk. Dus zat te doen voor ons de komende jaren!

Op de door het ministerie in het leven geroep website ‘Duurzame inzetbaarheid’ staat allerlei informatie verzameld.

Zie ook www.duurzaaminjewerk.nl

Bron: nieuwsbericht van het Noloc ledennet van 9 november 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *