Internet of Things OF…People?

Social Share Toolbar


Hoe is het mogelijk dat een boodschap uit het jaar 0 nog steeds mensen weet te verbinden? Zodanig dat mensen bij elkaar komen in een fysiek gebouw en deze boodschap, gebaseerd op informatie uit Dode Zee-rollen en overleveringen in geschriften, met elkaar willen delen? Ik kreeg deze flyer (wat ouderwets..) voor kerst in de bus en dat is voor mij de trigger om dit blog te schrijven. Let wel: het is geen geloofsbelijdenis, maar een pleidooi voor de inbreng van de mens bij de technologie die wordt gevangen in “Internet of Things”.

Internet of Things

“Het ‘Internet of Things Global Standards Initiative’ definieert dit als een netwerk van fysieke objecten of dingen met ingebouwde sensoren, elektronica en software die verbinding maken met internet, wat deze objecten in staat stelt om data te genereren en uit te wisselen (managementbase.com).” Dat is boeiend….Volgens hetzelfde artikel “worden alle branches slimmer”. Als je daarover nadenkt, dan raak je vanzelf het spoor bijster….Deze boodschap die zonder blikken of blozen wordt opgeschreven is een heel belangrijke. Over het belang van deze boodschap gaat mijn verhaal.

Sensoren en meer…..                                                             

Uit hetzelfde artikel: “IoT (Internet of Things-WR) stamt al uit de jaren 90. Sensoren worden goedkoper, kleiner en kunnen met minder stroom meer leveren. Ze zijn overal in het dagelijks leven: van het stoplicht tot uw smartwatch. Allemaal genereren ze data.”. De technologische ontwikkeling leidt tot sensoren die ons steeds meer data gaan leveren. Nu zijn data op zich nog vrij inhoudsloos. Daar moeten we informatie van maken. Informatie is dan ook: “…een voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven (of gegevens-WR). Informatie is het geheel aan ontvangen tekens die voor de ontvanger nut hebben. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor (of door-WR) mensen interpreteerbaar is (datamining4u.nl).”

Big Data

Het zijn niet alleen sensoren, dat is echt te kort door de bocht. Ook de onstuitbare  opmars van (free) Wifi en locatie-functies (GPS) zorgen voor een continue stroom van data. We zijn bijna 24/7 online en worden in het voorbijgaan opgemerkt (getraced) en wellicht winkels (virtueel) binnengelokt. Ook auto’s, koelkasten, onze CV-ketel en onze pakketjes die we ontvangen/verzenden zijn inmiddels “online”….Sommige dieren zijn gechipt en kunnen online worden gevolgd, wij via onze mobieltjes. Camera’s registreren onze bewegingen… En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit alles levert veel waarde voor….voor wie? Overheid en bedrijfsleven? (en ook voor ons??), deze grote vergaarbak is “Big Data”. De grote omvang van data en variëteit zijn een tweetal belangrijke kenmerken: “….de belangrijkste vraag bij big data is hoe het goud daarin gevonden kan worden….( bisystemen.nl/big-data)”.

Internet of Things?

Zoals gezegd de data zijn een latente waarde: daar moet nog informatie van worden gemaakt. Dat gebeurde nog niet zo lang geleden door de mens zelf: inkloppen van de bank-overschrijvingskaarten, je belastingformulier, marketinggegevens uit onderzoeken. Uit deze gegevens werden rapporten gemaakt door administratief medewerkers, inspecteurs, marketing medewerkers etc. De gegevens die vroeger in (papieren) administraties en/of stand-alones is opgeslagen, worden nu online en vooral  “in the cloud” opgeslagen. Dit zorgt voor optimale toegankelijkheid: in de tijd, onafhankelijk van plaats en niet gebonden aan een persoon of afdeling. Iedereen met toegang kan er bij. Die toegang kan legaal of illegaal zijn geregeld… De rapportages, zeg maar de slag van data naar informatie, worden veelal automatisch gegenereerd: belastingaangifte, de bonus-aanbiedingen van Albert Heijn, de spam op maat met allerlei (on)verdachte producten en diensten…Maar ook de “Ads” in nieuwssites….Heel veel informatie van bedrijven, overheid en “dingen” is dus al beschikbaar.

….of  “People”? 

De nadruk op “Internet of Things” gaat volgens mij voorbij aan de cruciale rol die een weldenkend mens houdt bij het maken van informatie van data. Want informatie dient begrijpbaar te zijn voor de mens en ook nut te hebben. Dat betekent dat het nuttig is om van (bijvoorbeeld) een plein in een binnenstad camerabeelden te verzamelen, maar dat er dan wel iets mee moet worden gedaan. De beelden moeten worden geïnterpreteerd en worden opgevolgd. Dat betekent dat met gezichtsherkenning een toepassing is gevonden om dit gemakkelijker te maken. Dus vóóraf dient de mens erover na te denken wat het nut kan zijn en voor wie. Daar zullen we met elkaar afspraken over moeten maken. Daarom pleit ik voor een discussie over het nut van het verzamelen van data, de sturing op het genereren van informatie en de wijze waarop dit wordt opgevolgd. Daar zouden we ons echt druk om moeten maken.

Human Information Technology?                                    

Vraag jij je ook wel eens af hoe het kan dat een Twitterbericht snel kan worden opgevolgd door een arrestatie? Wat vraagt dit van de politie? Welke processen zijn inmiddels wel en welke zijn niet aangepast? Welke competenties moet een agent anno nu bezitten of ontwikkelen?

De handelingen die de mensen doen zijn verdwenen naar het “operatorschap”: controle van de processen, inrichten van de rapportages en bijsturen. Dat is deels een devaluatie, want ook het interpreteren van de gegevens wordt door de PC uitgevoerd, deels een verschuiving naar software-engineering en businessconsultancy. Deze trend is inmiddels ook fors ingetreden in verschillende R&D omgevingen. Dat geeft aan dat we met de informatietechnologie heel veel kunnen, maar dat de rol van de mens cruciaal blijft: het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Want het is nog steeds zo dat we als mens voor 80% besluiten nemen met onze onderbuik. Laten we dan de 20% die gebaseerd is op informatietechnologie op een menselijke wijze benaderen en beheersen, zodat het voor ons allemaal nut heeft. “International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT) 2017 will be held on Feb. 15 ~ Feb. 17, 2017 in Hangzhou, China (icghit.org/)”. Wie volgt?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *